Busstider Barnens Ö

Här hittar du tider för när bussarna går till och från Barnens Ö. Alla bussar går från Cityterminalen i Stockholm och tar ungefär 1,5 timme. Vi ber er begränsa medföljande person som lämnar barnet till en person för att undvika större folksamlingar på Cityterminalen. Var på plats i god tid innan bussen ska gå.

ASSÖBACKEN KNATTE

Period 1

Avresa 12/6 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 19/6, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 22/6 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 29/6, ankomst ca 15.00 till Cityterminalen. 

Period 3

Avresa 2/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 9/7, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen. 

Period 4

Avresa 11/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 18/7, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen. 

Period 5

Avresa 21/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 28/7, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 31/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 7/8, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 7

Avresa 10/8 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

BERGÄNGEN KNATTE

Period 1

Avresa 12/6 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 19/6, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 22/6 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 29/6, ankomst ca 15.00 till Cityterminalen. 

Period 3

Avresa 2/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 9/7, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen. 

Period 4

Avresa 11/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 18/7, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen. 

Period 5

Avresa 21/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 28/7, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 31/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 7/8, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 7

Avresa 10/8 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

BJÖRKBACKEN KNATTE

Period 1

Avresa 12/6 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 19/6, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 22/6 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 29/6, ankomst ca 15.00 till Cityterminalen. 

Period 3

Avresa 2/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 9/7, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen. 

Period 4

Avresa 11/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 18/7, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen. 

Period 5

Avresa 21/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 28/7, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 31/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 7/8, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 7

Avresa 10/8 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

GRANBO TEATER

Period 1

Avresa 12/6 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 26/6, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 29/6 kl.10.45 från Cityterminalen. Hemresa 13/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen. 

Period 3

Avresa 17/7 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 31/7, ankomst ca 14.00 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 3/8 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

GRANLIDEN

Period 1

Avresa 12/6 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 23/6, ankomst ca 14.00 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 26/6 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 7/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen. 

Period 3

Avresa 10/7 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 21/7, ankomst ca 14.00 till Cityterminalen. 

Period 4

Avresa 23/7 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 3/8, ankomst ca 15.00 till Cityterminalen. 

Period 5

Avresa 6/8 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

GRANVIK FILM

Period 1

Avresa 12/6 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 23/6, ankomst ca 14.00 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 26/6 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 7/7, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen. 

Period 3

Avresa 10/7 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 21/7, ankomst ca 14.00 till Cityterminalen. 

Period 4

Avresa 23/7 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 3/8, ankomst ca till 15.00 Cityterminalen. 

Period 5

Avresa 6/8 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

GRANÖ GÅRD SCEN

Period 1

Avresa 12/6 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 26/6, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 29/6 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 13/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen. 

Period 3

Avresa 17/7 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 31/7, ankomst ca 14.00 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 3/8 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca till 12.15 Cityterminalen.

STARRBÄCKEN & LINDÄNGEN

Period 1

Avresa 12/6 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 26/6, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 29/6 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 13/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen. 

Period 3

Avresa 17/7 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 31/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen. 

Period 4

Avresa 3/8 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca till 12.15 Cityterminalen.

PARKUDDEN

Period 1

Avresa 12/6 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 20/6, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 23/6 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 1/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 4/7 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 12/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 15/7 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 24/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 27/7 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 5/8, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 8/8 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 12.15 till Cityterminalen.

SOLGÅRDEN

Period 1

Avresa 12/6 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 26/6, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 29/6 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 13/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 17/7 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 31/7, ankomst ca 14.00 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 3/8 kl 10.45 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 12.15 till Cityterminalen.

SOLVIK EXPEDITION

Period 1

Avresa 12/6 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 23/6, ankomst ca 14.00 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 26/6 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 7/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 10/7 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 21/7, ankomst ca 14.00 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 23/7 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 3/8, ankomst ca 15.00 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 6/8 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 12.15 till Cityterminalen.

STORGÅRDEN

Period 1

Avresa 12/6 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 23/6, ankomst ca 14.00 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 26/6 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 7/7, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 10/7 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 21/7, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 23/7 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 3/8, ankomst ca 15.00 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 6/8 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 12.15 till Cityterminalen.

STRAND

Period 1

Avresa 12/6 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 23/6, ankomst ca 14.00 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 26/6 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 7/7, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 10/7 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 21/7, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 23/7 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 3/8, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 6/8 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 12.45 till Cityterminalen.

STRANDHEM

Period 1

Avresa 12/6 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 23/6, ankomst ca 14.30 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 26/6 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 7/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 10/7 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 21/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 23/7 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 3/8, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 6/8 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 12.45 till Cityterminalen.

STUGORNA DJUR

Period 1

Avresa 12/6 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 20/6, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 23/6 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 1/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 4/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 12/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 15/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 24/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 27/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 5/8, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 8/8 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 12.45 till Cityterminalen.

SÖRGÅRDEN KNATTE

Period 1

Avresa 12/6 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 20/6, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 2

Avres 23/6 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 1/7, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 4/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 12/7, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 15/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 24/7, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 27/7 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 5/8, ankomst ca 11.30 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 8/8 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 13.15 till Cityterminalen.

SÖRÄNGEN

Period 1

Avresa 12/6 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 20/6, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 23/6 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 1/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 4/7 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 12/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 15/7 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 24/7, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 27/7 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 5/8, ankomst ca 12.00 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 8/8 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 13.15 till Cityterminalen.

TALLÅSEN

Period 1

Avresa 12/6 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 20/6, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 2

Avres 23/6 kl 9.00 från Cityterminalen. Hemresa 1/7, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 4/7 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 12/7, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 15/7 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 24/7, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 27/7 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 5/8, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 8/8 kl 10.15 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 13.15 till Cityterminalen.

VRETARNA

Period 1

Avresa 12/6 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 23/6, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 2

Avres 2/6 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 7/7, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 10/7 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 21/7, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 23/7 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 3/8, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 6/8 kl 9.45 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 12.45 till Cityterminalen.

ÖSTERGÅRDEN

Period 1

Avresa 12/6 kl 11.00 från Cityterminalen. Hemresa 20/6, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 2

Avres 23/6 kl 10.00 från Cityterminalen. Hemresa 1/7, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 4/7 kl 11.00 från Cityterminalen. Hemresa 12/7, ankomst ca  12.30 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 15/7 kl 11.00 från Cityterminalen. Hemresa 24/7, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 27/7 kl 11.00 från Cityterminalen. Hemresa 5/8, ankomst ca 12.30 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 8/8 kl 11.00 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca 12.45 till Cityterminalen.