Busstider Barnens Ö

Bussarna till alla gårdar på Barnens Ö går från Cityterminalen i Stockholm. Bussarna avgår från Cityterminalen och tar ungefär en timme och 45 minuter. Vi ber er begränsa medföljande person som lämnar barnet till en person för att undvika större folksamlingar på Cityterminalen. Var på plats i god tid innan bussen ska gå, minst en halvtimme innan avgång.

 

ASSÖBACKEN KNATTE

Period 1

Avresa 14/6 kl. 9:30 från Cityterminalen. Hemresa 21/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 24/6 kl. 9:30 från Cityterminalen. Hemresa 1/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 4/7 kl. 9:30 från Cityterminalen. Hemresa 11/7, ankomst ca.12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 14/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 21/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 24/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 31/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 3/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 10/8, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 7

Avresa 13/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

BACKIS

Period 1

Avresa 14/6 kl. 11:30 från Cityterminalen. Hemresa 25/6, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 28/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 9/7, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 12/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 23/7, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 26/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 6/8, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 9/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

 

BERGÄNGEN KNATTE

Period 1

Avresa 14/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 21/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 24/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 1/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 4/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 11/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 14/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 21/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 24/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 31/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 3/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 10/8, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 7

Avresa 13/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

BJÖRKBACKEN KNATTE

Period 1

Avresa 14/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 21/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 24/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 1/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 4/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 11/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 14/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 21/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 24/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 31/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 3/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 10/8, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 7

Avresa 13/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

 

GRANBO TEATER

Period 1

Avresa 14/6 kl. 12:00 från Cityterminalen. Hemresa 27/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 1/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 14/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 18/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 31/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 4/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

GRANLIDEN

Period 1

Avresa 14/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 25/6, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 28/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 9/7, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 12/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 23/7, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 26/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 6/8, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 9/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

 

GRANVIK FILM

Period 1

Avresa 14/6 kl.12:00 från Cityterminalen. Hemresa 25/6, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 28/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 9/7, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 12/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 23/7, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 26/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 6/8, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 9/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

GRANÖ GÅRD SCEN

Period 1

Avresa 14/6 kl. 11:30 från Cityterminalen. Hemresa 27/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 1/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 14/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 18/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 31/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 4/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

STARRBÄCKEN & LINDÄNGEN

Period 1

Avresa 14/6 kl. 11:30 från Cityterminalen. Hemresa 27/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 1/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 14/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 18/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 31/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 4/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

PARKUDDEN

Period 1

Avresa 14/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 23/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 26/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 5/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 7/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 16/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 19/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 28/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 31/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 9/8, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 11/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 12:30 till Cityterminalen.

SOLGÅRDEN

Period 1

Avresa 14/6 kl. 11:30 från Cityterminalen. Hemresa 27/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 1/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 14/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 18/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 31/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 4/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 17/8, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

SOLVIK EXPEDITION

Period 1

Avresa 14/6 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 25/6, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 28/6 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 9/7, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 12/7 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 23/7, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 26/7 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 6/8, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 9/8 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 12:30 till Cityterminalen.

 

STORGÅRDEN

Period 1

Avresa 14/6 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 25/6, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 28/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 9/7, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 12/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 23/7, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 26/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 6/8, ankomst ca. 11:45 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 9/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 12:30 till Cityterminalen.

STRAND

Period 1

Avresa 14/6 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 25/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 28/6 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 9/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 12/7 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 23/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 26/7 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 6/8, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 9/8 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 12:30 till Cityterminalen.

 

STRANDHEM

Period 1

Avresa 14/6 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 25/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 28/6 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 9/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 12/7 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 23/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 26/7 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 6/8, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 9/8 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 12:30 till Cityterminalen.

STUGORNA DJUR

Period 1

Avresa 14/6 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 23/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 26/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 5/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 7/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 16/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 19/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 28/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 31/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 9/8, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 11/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 12:30 till Cityterminalen.

SUNDSRO

Period 1

Avresa 14/6 kl. 12:00 från Cityterminalen. Hemresa 23/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 26/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 5/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 7/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 16/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 19/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 28/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 31/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 9/8, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 11/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 13:15 till Cityterminalen.

SÖRGÅRDEN KNATTE

Period 1

Avresa 14/6 kl. 9:30 från Cityterminalen. Hemresa 21/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 24/6 kl. 9:30 från Cityterminalen. Hemresa 1/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 4/7 kl. 9:30 från Cityterminalen. Hemresa 11/7, ankomst ca.12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 14/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 21/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 24/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 31/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 3/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 10/8, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 7

Avresa 13/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 13:15 till Cityterminalen.

SÖRÄNGEN

Period 1

Avresa 14/6 kl. 10:30 från Cityterminalen. Hemresa 23/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 26/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 5/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 7/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 16/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 19/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 28/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 31/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 9/8, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 11/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 13:15 till Cityterminalen.

TALLÅSEN

Period 1

Avresa 14/6 kl. 11:30 från Cityterminalen. Hemresa 23/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 26/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 5/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 7/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 16/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 19/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 28/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 31/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 9/8, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 11/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 13:15 till Cityterminalen.

ÅHLÉNGÅRDEN

Period 1

Avresa 14/6 kl. 11:30 från Cityterminalen. Hemresa 25/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 28/6 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 11/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 12/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 23/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 26/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 6/8, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 9/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 13:15 till Cityterminalen.

 

ÖSTERGÅRDEN

Period 1

Avresa 14/6 kl. 12:00 från Cityterminalen. Hemresa 21/6, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 2

Avresa 24/6 kl. 9:30 från Cityterminalen. Hemresa 1/7, ankomst ca. 14:00 till Cityterminalen.

Period 3

Avresa 4/7 kl. 9:30 från Cityterminalen. Hemresa 11/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 4

Avresa 14/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 21/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 5

Avresa 21/7 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 31/7, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 6

Avresa 3/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 10/8, ankomst ca. 12:15 till Cityterminalen.

Period 7

Avresa 13/8 kl. 09:30 från Cityterminalen. Hemresa 20/8, ankomst ca. 13:15 till Cityterminalen.