Kollo

Busstider 2020

Snart går kollobussen - Hurra

Alla bussar till Barnens Ö går från Cityterminalen, Klarabergsviadukten 72. På informationstavlan i entréhallen kan du cirka 30 minuter innan bussens går se vilken gate just din kollobuss avgår från. Var på plats 30 minuter innan bussen ska avgå från Cityterminalen. Resan mellan Barnens Ö och Cityterminalen tar ungefär 1,5 timme. 

 

I år ber vi er att begränsa medföljande person som lämna barnet till EN person.  Detta för att undvika större folksamlingar vid gaterna, i syfte att undvika en ökad risk för smittspridning.

 

Assöbacken

Period 1: Avresa 11/6 kl 9:00 /// Hemresa 18/6 kl 11:30 tillbaka på cityterminalen

Period 2: Avresa 21/6 kl 9:00 /// Hemresa 28/6 kl 11:30 tillbaka på cityterminalen

Period 3: Avresa 1/7 kl 9:00 /// Hemresa 8/7 kl 11:30 tillbaka på Cityterminalen

Period 4: Avresa 11/7 kl 9:00 // Hemresa 18/7 kl 11:30 tillbaka på Cityterminalen

Period 5: Avresa 21/7 kl 9:00 // Hemresa 28/7 kl 14:30 tillbaka på Cityterminalen

Period 6: Avresa 31/7 kl 9:00 // Hemresa 7/8 kl 14:30 tillbaka på Cityterminalen

Period 7: Avresa 10/8 kl 9:00 // Hemresa 17/8 kl 11:30 tillbaka på Cityterminalen

 

Bergängen

Period 1: Avresa 11/6 kl 9:00 /// Hemresa 18/6 kl 11:30 tillbaka på Cityterminalen

Period 2: Avresa 21/6 kl 9:00 /// Hemresa 28/6 kl 11:30 tillbaka på Cityterminalen

Period 3: Avresa 1/7 kl 9:00 // Hemresa 8/7 kl 11:30 tillbaka på Cityterminalen

Period 4: Avresa 11/7 kl 9:00 // Hemresa 18/7 kl 11:30 tillbaka på Cityterminalen

Period 5: Avresa 21/7 kl 9:00 // Hemresa 28/7 kl 14:30 på Cityterminalen

Period 6: Avresa 31/7 kl 9:00 // Hemresa 7/8 kl 14:30 på Cityterminalen

Period 7: Avresa 10/8 kl 9:00 // Hemresa 17/7 kl 11:30 på Cityterminalen

 

Björkbacken

Period 1: Avresa 11/6 kl 9:30 // Hemresa 18/6 kl 11:30 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 21/6 9:30 // Hemresa 28/6 kl 11:30 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 1/7 kl 9:30 // Hemresa 8/7 kl 11:30 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 11/7 kl 9:30 // Hemresa 18/7 kl 11:30 på Cityterminalen

Period 5: Avresa 21/7 kl 9:30 // Hemresa 28/7 kl 14:00 på Cityterminalen

Period 6: Avresa 31/7 kl 9:30 // Hemresa 7/8 kl 14:00 på Cityterminalen

Period 7: Avresa 10/8 kl 9:30 // Hemresa 17/8 kl 11:30 på Cityterminalen

 

Granbo Teater

Period 1: Avresa 12/6 kl 10:30 // Hemresa 25/6 kl 14:30 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 29/6 kl 10:30 // Hemresa 12/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 16/7 kl 10:30 // Hemresa 29/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 2/8 kl 10:30 // Hemresa 15/8 kl 12:00 på Cityterminalen

 

Granliden

Period 1: Avresa 11/6 kl 10:30 // Hemresa 22/6 kl 14:00 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 25/6 kl 10:30 // Hemresa 6/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 9/7 kl 10:30 // Hemresa 20/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 24/ 7 kl 10:30 // Hemresa 4/8 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 5: Avresa 7/8 kl 10:30 // Hemresa 18/8 kl 12:00 på Cityterminalen 

 

Granvik Film

Period 1: Avresa 11/6 kl 11:00 // Hemresa 22/6 kl 14:00 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 25/6 kl 11:00 // Hemresa 6/7 kl 11:30 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 9/7 kl 11:00 // Hemresa 20/7 kl 11:30 på Cityterminalen 

Period 4: Avresa 24/7 kl 11:00 // Hemresa 4/8 kl 11:30 på Cityterminalen

Period 5: Avresa 7/8 kl 11:00 // Hemresa 18/8 kl 11:30 på Cityterminalen

 

Granö Gård Scen

Period 1: Avresa 12/6 kl 10:00 // Hemresa 25/6 kl 14:00 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 29/6 kl 10:00 // Hemresa 12/7 kl 11:30 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 16/7 kl 10:00 // Hemresa 29/7 11:30 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 2/8 kl 10:00 // Hemresa 15/8 kl 11:30 på Cityterminalen

 

Starrbäcken & Lindängen 

Period 1: Avresa 12/6 kl 10:00 // Hemresa 25/6 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 29/6 kl 10:00 // Hemresa 12/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 16/7 kl 10:00 // Hemresa 29/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 2/8 kl 10:00 // Hemresa 15/8 kl 12:00 på Cityterminalen

 

Parkudden

Period 1: Avresa 10/6 kl 10:00 // Hemresa 19/6 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 22/6 kl 10:00 // Hemresa 1/7 kl 12:00 på Cityterminalen 

Period 3: Avresa 4/7 kl 10:00 // Hemresa 13/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 16/7 kl 10:00 // Hemresa 25/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 5: Avresa 28/7 kl 10:00 // Hemresa 6/8 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 6: Avresa 9/8 kl 10:00 // Hemresa 18/8 kl 12:00 på Cityterminalen

 

Solgården

Period 1: Avresa 12/6 kl 10:30 // Hemresa 25/5 kl 14:00 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 29/6 kl 10:30 // Hemresa 12/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 16/7 kl 10:30 // Hemresa 29/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 2/8 kl 10:30 // Hemresa 15/8 kl 12:00 på Cityterminalen

 

Solvik Expedition

Period 1: Avresa 11/6 kl 10:00 // Hemresa 22/6 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 25/6 kl 10:00 // Hemresa 6/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 9/7 kl 10:00 // Hemresa 20/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 24/7 kl 10:00 // Hemresa 4/8 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 5: Avresa 7/8 kl 10:00 // Hemresa 18/8 kl 12:00 på Cityterminalen

 

Storgården

Period 1: Avresa 11/6 kl 10:00 // Hemresa 22/6 kl 14:30 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 25/6 kl 10:00 // Hemresa 6/7 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 9/7 kl 10:00 // Hemresa 20/7 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 24/7 kl 10:00 // Hemresa 4/8 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 5: Avresa 7/8 kl 10:00 // Hemresa kl 18/8 kl 12:30 på Cityterminalen

 

Strand

Period 1: Avresa 11/6 kl 10:30 // Hemresa 22/6 kl 14:30 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 25/6 kl 10:30 // Hemresa 6/7 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 9/7 kl 10:30 // Hemresa 20/7 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 24/7 kl 10:30 // Hemresa 4/8 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 5: Avresa 7/8 kl 10:30 // Hemresa 18/8 kl 12:30 på Cityterminalen

 

Strandhem

Period 1: Avresa 11/6 kl 9:39 // Hemresa 22/6 kl 15:00 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 25/6 kl 9:30 // Hemresa 6/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 9/7 kl 9:30 // Hemresa 20/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 24/7 kl 9:30 // Hemresa 4/8 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 5: Avresa 7/8 kl 9:30 // Hemresa 18/8 kl 12:00 på Cityterminalen

 

Stugorna Djur

Period 1: Avresa 10/6 kl 10:00 // Hemresa 19/6 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 22/6 kl 10:00 // Hemresa 1/7 kl 13:30 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 4/7 kl 10:00 // Hemresa 13/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 16/7 kl 10:00 // Hemresa 25/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 5: Avresa 28/7 kl 10:00 // Hemresa 6/8 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 6: Avresa 9/8 kl 10:00 // Hemresa 18/8 kl 12:00 på Cityterminalen

 

Sörgården

Period 1: Avresa 10/6 kl 9:30 // Hemresa 19/6 kl 11:30 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 22/6 kl 9:30 // Hemresa 1/7 kl 11:30 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 4/7 kl 9:30 // Hemresa 13/7 kl 11:30 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 16/7 kl 9:30 // Hemresa 25/7 kl 11:30 på Cityterminalen

Period 5: Avresa 28/7 kl 9:30 // Hemresa 6/8 kl 11:30 på Cityterminalen

Period 6: Avresa 9/8 kl 9:30 // Hemresa 18/8 kl 11:30 på Cityterminalen

 

Sörängen

Period 1: Avresa 10/6 kl 9:30 // Hemresa 19/6 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 22/6 kl 9:30 // Hemresa 1/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 4/7 kl 9:30 // Hemresa 13/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 16/7 kl 9:30 // Hemresa 25/7 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 5: Avresa 28/7 kl 9:30 // Hemresa 6/8 kl 12:00 på Cityterminalen

Period 6: Avresa 9/8 kl 9:30 // Hemresa 18/8 kl 12:00 på Cityterminalen

 

Tallåsen

Period 1: Avresa 10/6 kl 10:30 // Hemresa 19/6 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 22/6 kl 10:30 // Hemresa 1/7 kl 13:30 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 4/7 kl 10:30 // Hemresa 13/7 kl 12:30 på Cityterminalen

 

Vretarna

Period 1: Avresa 11/6 kl 9:30 // Hemresa 22/6 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 25/6 kl 9:30 // Hemresa 6/7 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 9/7 kl 9:30 // Hemresa 20/7 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 24/7 kl 9:30 // Hemresa 4/8 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 5: Avresa 7/8 kl 9:30 // Hemresa 18/8 kl 12:30 på Cityterminalen

 

Östergården

Period 1: Avresa 10/6 kl 11:00 // Hemresa 19/6 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 2: Avresa 22/6 kl 11:00 // Hemresa 1/7 kl 14:00 på Cityterminalen

Period 3: Avresa 4/7 kl 11:00 // Hemresa 13/7 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 4: Avresa 16/7 kl 11:00 // Hemresa 25/7 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 5: Avresa 28/7 kl 11:00 // Hemresa 6/8 kl 12:30 på Cityterminalen

Period 6: Avresa 9/8 kl 11:00 // Hemresa 18/8 kl 12:30 på Cityterminalen