Kollo

Hälsodeklaration

 

För att kollopersonalen ska kunna ta hänsyn till ditt barns önskemål och förbereda inför vistelsen på bästa sätt, ska hälsodeklarationen skickas in i samband med att ni tackar JA till er kolloplats

Vänligen fyll i alla fält nedan

Se alla kollogårdar här

Kontaktuppgifter anhöriga

Andra vuxna som vi kan kontakta

Skoluppgifter

Kollovistelsen

Specialkost

Simkunskaper

Mediciner

Övrig information om ditt barn

Här skriver du övrig information som är viktig för kolloledarna att känna till angående ditt barn. Tex. Sängvätning, kompisrelationer, hemförhållanden, svårt att sova, hygien, diagnos, allergier eller andra speciella behov. Allt för att vi ska kunna ge ditt barn den allra bästa vistelsen på kollo.

tecken kvar

Fototillstånd

Under kollovistelsen tar vi bilder under verksamheten för att använda i kollokatalog, på vår hemsida eller i våra sociala medier, t.ex. på www.facebook.com/kollobarnenso eller Instagram: barnens_o. Vi kan också få besök av journalister som gör reportage i massmedia.


Genom att skicka in hälsodeklarationen så ger Du ditt samtycke till att de personuppgifter som du lämnar registreras av Stiftelsen Barnens Dag. Vi behöver uppgifterna för att kunna utföra de åtaganden vi har gentemot dig vad gäller god och säker omsorg samt möjliggöra service och information om vistelsen på Barnens ö. För lämnade uppgifter gäller sekretessbestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Efter säsongens slut kommer uppgifter i hälsodeklarationen att förstöras på ett betryggande sätt. Stiftelsens integritetspolicy finns i sin helhet på www.barnenso.se.