Kollo

Hälsodeklaration

För att kollopersonalen ska kunna ta hänsyn till ditt barns önskemål och förbereda inför vistelsen på bästa sätt, ska hälsodeklarationen skickas in i samband med att ni tackar JA till er kolloplats

Vänligen fyll i alla fält nedan

Se alla kollogårdar här

Kontaktuppgifter anhöriga

Andra vuxna som vi kan kontakta

Skoluppgifter

Kollovistelsen

Specialkost

Simkunskaper

Mediciner

Övrig information om ditt barn

Här skriver du övrig information som är viktig för kolloledarna att känna till angående ditt barn. Tex. Sängvätning, kompisrelationer, hemförhållanden, svårt att sova, hygien, diagnos, allergier eller andra speciella behov. Allt för att vi ska kunna ge ditt barn den allra bästa vistelsen på kollo.

tecken kvar

Fototollstånd

Under kollovistelsen tar vi bilder under verksamheten för att använda i kollokatalog, på vår hemsida eller i våra sociala medier, t.ex. på www.facebook.com/kollobarnenso eller Instagram: barnens_o. Vi kan också få besök av journalister som gör reportage i massmedia.