Stuguthyrning

Bokningsregler och betalning

Betalning 
Hela bokningen skall betalas i förskott, 20 % inom 15 dagar från bokning och resterande 80 % 30 dagar innan ankomst.
Det är mycket viktigt att betalningen inkommer till Stiftelsen Barnens Dag inom angivet datum (står på bokningsbekräftelsen) för att ni skall få tillträde till bokat boende. Eventuella tillägg innan ankomstdagen skall betalas in vid bokningstillfället.
Bankgiro: 5936-7706.
Om du betalar från utlandet gäller följande information:  
IBAN-number: SE4380000824200635163314
BIC/SWIFT address: SWEDSESS

Preliminärbokning
Ni kan preliminärboka och återkomma till oss med besked senast 10 dagar eller efter överenskommet datum vid bokningstillfället  Vid högsäsong vill vi gärna ha besked tidigare än 10 dagar. Information om detta får du vid bokningstillfället. Om vi inte har hört något från er och inte kommer i kontakt med er efter överenskommen tid förbehåller vi oss rätten att hyra ut objektet till annan hyresgäst.

Avbokning
Vid avbokning senare än 4 veckor före ankomst skall beställaren ersätta Stiftelsen Barnens Dag med 100 % av det avtalade priset för den överenskomna beställningen.
Förskottet på 20 % återbetalas inte vid avbokning!

Definitioner
Här avses med beställare den person, juridisk eller fysisk, som är betalningsskyldig för bokningen.
Med självhushåll avses en beställning som omfattar specificerade lokaler vari ingår köksutrustning och porslin samt städ- och sängutrustning (ej sänglinne) för ett uppgivet antal boende.

Beställning
En beställning föreligger när skriftlig eller muntlig överenskommelse därom träffats mellan beställare och företag. Beställningen ska avse objekt (stuga eller motsvarande), tidpunkt och ev. tillval som t.ex. mat, bastu etc. Beställningen bör skriftligen bekräftas av företaget. Senast vid beställningens bekräftelse skall beställarens namn, adress och telefonnummer lämnas till Stiftelsen Barnens Dag. Om inte särskilda bestämmelser avtalats, gäller dessa regler som bör biläggas bekräftelsen.

Reservation för prisändringar
Om kostnader för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor och tjänster skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter, är företaget berättigat att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Företaget skall omgående informera beställaren om pristillägget.

Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför företagets kontroll berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Det åligger beställaren
Att noggrant följa instruktioner och anvisningar för stugan/gårdens skötsel
Att lämna stugan/gården i väl städat skick
Att informera Stiftelsen Barnens Dags gårdsvärdar eller bokningen om ev. fel och brister i stugan/gården eller dess utrustning.