Ungdomscrew

Kontakt

E-post: [email protected]
Telefon: 076-124 39 44
Instagram: ungdomscrew_barnenso

Om ungdomscrew

Ungdomscrew på Barnens Ö riktar sig till sommarjobbande ungdomar som är för gamla för att åka på sommarkollo och för unga för att jobba som kolloledare. I verksamheten får ungdomarna en bred och nyttig erfarenhet med hög grad handledning och feedback i arbetet. Detta i kombination med en meningsfull fritid och delaktighet i den miljö och de värderingar som kännetecknar kollo på Barnens Ö.


Verksamheten tar emot 45 ungdomar per sommar fördelat på tre perioder. Vi har tre handledare som jobbar dedikerat i verksamheten och vi har möjlighet att ta emot fem ungdomar per period med behov av särskilt språkstöd.


Ungdomarna anställs av Stockholms Stad genom kommunens ordinarie process för att erbjuda feriejobb. Sommaren 2019 ska en alltså för att kunna jobba i Ungdomscrew, bo i stockholmstad och vara född år 2000, 2001, 2002 eller 2003. Mer information och ansökan finns på Stockholm Stad hemsida: http://www.stockholm.se/Arbete/Sommarjobb-for-unga/


Ansökan måste vara registrerad på kommunens webbplats senast 6 mars. I ansökan ska anges intresse för arbete med barn och ungdom och på kollo. Därefter gör kommunen urval och placering utefter sina kriterier.


Ungdomscrew drivs av personal som har mångårig erfarenhet från arbete med ungdomar inom Stiftelsen Barnens Dags olika verksamheter såsom sommarkollo, helgkollo samt LSS-kollo i syfte att ta tillvara på synergierna på Barnens Ö mellan utvecklandearbete och meningsfull fritid.