Sommarjobb via Stockholms stad

UNGDOMSCREW

Ungdomscrew på Barnens Ö riktar sig till sommarjobbande ungdomar som är för gamla för att åka på sommarkollo och för unga för att jobba som kolloledare, alltså i åldrarna 17-19 år. I verksamheten får ungdomarna en bred och nyttig erfarenhet med hög grad handledning och feedback i arbetet. Detta i kombination med en meningsfull fritid och delaktighet i den miljö och de värderingar som kännetecknar kollo på Barnens Ö.

Ungdomscrew Barnens Ö drivs av personal som har mångårig erfarenhet från arbete med ungdomar inom Stiftelsen Barnens Dags olika verksamheter såsom sommarkollo, helgkollo samt LSS-kollo och i syfte att ta tillvara på synergierna på Barnens Ö mellan utvecklande arbete och meningsfull fritid.