STYRELSE

Styrelsen för Stiftelsen Barnens Dag består 2021 av:

Anders Edholm, Ordförande                                     
anders@edholm.us

Fredrik Pettersson, Vice ordförande 
pettersson.fredrik@hotmail.com

Lennart Nordfors, Ordinarie
lennart.nordfors@gullers.se

Amanda Cardell, Ordinarie
amandacardell@gmail.com

Kristina Axén Olin, Ordinarie
kristina.axen.olin@riksdagen.se

Daniela Sameland, Suppleant                                                       
daniela.sameland@gmail.com

Zeinab Hussein, Suppleant                                                             
zeinab.golmami@hotmail.com                                                     

Maliha Khan, Suppleant                                                                  
maliha.ekhan@gmail.com

Destiny Zandipoor Näslund, Suppleant 
destiny.naslund@kristdemokraterna.se 

Åsa Sjöberg, Suppleant           
asa.sjoberg@mp.se

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av fem ledamöter och fem suppleanter. Styrelsen utses för en tid av ett år. Stockholms kommunstyrelse utser fem ledamöter, varav en är ordförande och fem suppleanter. Styrelsens räkenskaper skall granskas av två av Stockholm stad utsedda revisorer, varav en skall vara auktoriserad. Revisorerna utses för en tid av ett år. För revisorerna skall i samma ordning utses suppleanter.

Författning Stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen Barnens Dag, Kfs 1980:34.