STYRELSE

Styrelsen för Stiftelsen Barnens Dag består 2023 av:

Maria Ljuslin, Ordförande                                 

maria.ljuslin@gmail.com

Anders Edholm, Vice ordförande   

anders@edhol.us

Fredrik Pettersson, Ledamot

pettersson.fredrik@hotmail.com

Malin Dahlberg Markstedt, Ledamot

mdmarkstedt@gmail.com

Hanna Werner, Ledamot

hanna.werner@live.se

Veronica Eriksson, Suppleant 

veronica.eriksson@mp.se

Ludmila Stefankova, Suppleant   

ludmila.stefankova@kvinnatillkvinna.se

Isabel Smedberg-Palmqvist, Suppleant                   

isabel.smedberg-palmqvist@liberalerna.se

Zeinab Hussein. Suppleant

zeinab.golmami@hotmail.com

Kim Hoa Hof, Suppleant

kim.hoa.hof@gmail.com

 

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av fem ledamöter och fem suppleanter. Styrelsen utses för en tid av ett år. Stockholms kommunstyrelse utser fem ledamöter, varav en är ordförande och fem suppleanter. Styrelsens räkenskaper skall granskas av två av Stockholm stad utsedda revisorer, varav en skall vara auktoriserad. Revisorerna utses för en tid av ett år. För revisorerna skall i samma ordning utses suppleanter.

Författning Stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen Barnens Dag, Kfs 1980:34.