Välkommen till LSS-kollo

Fiskeboda

Vad roligt att du vill gå på kollo, varmt välkommen!

Lss-kollo i Julita

Fiskeboda är ett kollo för barn och unga med olika funktionsvariationer. Det är i första hand till för dig som bor och är folkbokförd i Stockholm stad. Finns överskottsplatser kan de även erbjudas till dig som bor i andra kommuner. Du kan åka till Fiskeboda på sommar-, sport- och påsklovet.

Ansökan görs via Stockholm stad och du hittar den här.