Extra Stöd

Behöver ditt barn extra stöd för att få en så rolig och trygg kolloperiod som möjligt? Det fixar vi! 

På kollo slipper en många av de krav som kan finnas i skolan, vilket kan vara skönt för många barn. Det kan fortfarande vara utmanande att komma till en ny plats och ett nytt sammanhang, med nya rutiner och nya människor.

På Barnens Ö anpassar vi alltid verksamheten efter barnens förutsättningar och behov. Ju mer vi vet om varje barn innan de kommer till oss desto bättre förutsättningar har vi att göra kolloperioden rolig och trygg för alla barn. Det är därför viktigt att ni fyller i hälsodeklarationen noggrant och i god tid innan kolloperioden startar.

Är ditt barn i behov av extra stöd, eller du osäker och vill prata med oss? Hör av dig till kollokontoret på 08-508 43 900 eller [email protected] så diskuterar vi vilka möjligheter till extra stöd som finns för ditt barn. 

Och om ni redan nu vet att ni vill ansöka om extra stöd under kollovistelsen så ska ni höra av er till Stockholms stads Kontaktcenter på nummer 08-508 00 508 eller via mail på [email protected]. Det är er stadsdel som utreder behovet och beslutar om extra stöd.

Extra stöd har tidigare visat sig hjälpsamt för barn som har sociala svårigheter, funktionsvariationer eller vårdbehov pga sjukdomar så som diabetes eller svåra allergier.