varmt välkommen till

BARNENS Ö

Vad roligt att du vill gå på kollo, varmt välkommen! Alla i årskurs 1–9 som bor och är folkbokförda inom Stockholms stad, eller som går i årskurs 4–6 och bor i  Nacka kommun under vårterminen 2024 kan söka till kollo på Barnens Ö. 

KOLLO 2024

Då öppnar ansökan

Går du i årskurs 1–9 och bor du inom Stockholm stad?

Går du i årskurs 4–6 och bor du i Nacka kommun? 

👉 Psst! Söker ni en kolloplats i juli och augusti har ni goda chanser till att få en kolloplats på Barnens Ö! Allra störst chans har ni som kan söka flera olika gårdar och perioder under sommaren.