SAMARBETEN & SPONSORER

ICA-handlare tillsammans för Barnens Ö 

När ICA fyllde 100 år 2017 sjösattes ett initiativ från ICA-handlare för att stödja kollo på Barnens Ö. Tanken var att genom sommarkollo bidra till att barn och unga får ett innehållsrikt och meningsfullt sommarlov med goda förebilder och god hälsa. Idag består den ekonomiska föreningen av ca 40 tal Ica-butiker belägna i Stockholm med omnejd. 

Sedan föreningen startades 2017 har över 6 miljoner kronor samlats in till Barnens Ö.

Ett prioriterat område har varit insatsen i byggnationer och anläggningar på Barnens Ö. Detta med syfte att bevara och fortsätta att utveckla verksamheter och ge förutsättningarna för kollo även i framtiden. Tack vare insatser från ICA-handlare tillsammans för Barnens Ö och ICA Stiftelsen har vi kunnat genomföra en grundlig inre och yttre renovering av kollogårdarna Granvik och Sundsro. 

Föreningen och ICA Stiftelsen är även initiativtagare och finansiärer av Matkollo på Barnens Ö - en meningsfull höstlovsaktivitet för barn och unga som gillar både mat och kollo. Premiäråret 2021 fick ett fantastiskt gott mottagande. Under 2022 kunde verksamheten utökas med 100%. Det innebar att ännu fler barn från olika delar av Stockholm med omnejd fick möjlighet att mötas, lära sig nya saker och lära känna nya vänner med ett gemensamt matintresse. 

Under v. 18–23 kommer medlemsbutiker i föreningen ICA-handlare tillsammans för Barnens Ö att skänka 1kr/kg sålda bananer till Barnens Ö för att ännu fler barn ska kunna åka på kollo. 

Samarbetet med ICA har uppskattats på många sätt av kollobarn och personal. Inte minst genom utbildning av kollokockar, fruktleveranser varje vecka och fruktevent med ICA-handlare. Insamlade medel har inkommit från butiker som engagerat sig under parollen "Olika barn leka bäst" som syns i medverkande butiker. Där har kunder donerat via pantknappar, bärkassar och butikerna har gjort enskilda bidrag. Engagerade ICA-handlare har även varit ute på Barnens Ö och genomfört dagsverkan.

Följande ICA-butiker är engagerade i samarbetet:

ICA Näsbydal, ICA Supermarket Sabbatsberg, ICA Supermarket Solbo, ICA Nära Rösjöhallen, ICA Nära Kragsta, ICA Supermarket Vårberg, ICA Supermarket Tappström, ICA Supermarket Enskededalen, ICA Nära Annedal, ICA Supermarket Ringen, Maxi ICA Stormarknad Haninge, ICA Söderberga, ICA Supermarket Skogås, ICA Supermarket Bro, ICA Nära Järvastaden, ICA Supermarket Fridhemsplan, ICA Supermarket Högdalen, ICA Nära Skarpnäck, ICA Nära Karlaplan, ICA Supermarket Årsta, ICA Supermarket Fältöversten, ICA Nära Stuvsta, ICA Supermarket Väddö, ICA Supermarket Vanadis, ICA Supermarket Waxholm, ICA Nära Sergels Torg, ICA Nära Norrviken, ICA Supermarket Alunda, ICA Nära Alléns, ICA Nära Aspudden, ICA Supermarket Högalid, ICA Supermarket Valsta, ICA Kvantum Värtan, ICA Nära Kärrtorp, ICA Nära Enebytorg, ICA Supermarket Västerhaninge, ICA Kvantum Kungsholmen, ICA Nära Humlegården och ICA Nära Bomben

Wallenstam - Dubblad kapacitet på Östergården tack vare nyrenoveringar

Samarbetet tog sin början sommaren 2013 när ett kollobarn fick besök av sin förälder. Föräldern, som då som nu jobbar på Wallenstam, kunde se att många av byggnaderna var slitna och tog kontakt med stiftelsens ledning för att se om det fanns något som Wallenstam kunde hjälpa till med – och visst fanns det saker att göra.

Östergården var minst sagt i behov av upprustning då endast några av husen gick att använda. Standarden har höjts genom inre och yttre renoveringar. Byggnader som tidigare inte varit i bruk har nu inkorporerats så att kapaciteten på Östergården har dubblats från 50 till 100 platser. Vidare har en förfallen gammal kollomatsal blivit aktivitetshus med plats för scen, utklädningsrum och kollobibliotek. Den yttre parkmiljön har fått en upprustning och gården har fått en beachvolleybollplan.

Vi är mycket nöja med resultatet, Östergården har blivit en riktig pärla. Vi är stolta över att få använda gården i många år framöver. Att dessutom kunna erbjuda dubbelt så många kolloplatser är en enastående effekt med tanke på att efterfrågan på kollo fortsätter öka för varje år. 

Gålöstiftelsen 

Sedan 2012 har vi haft ett samarbete med Gålöstiftelsen. Deras bidrag har möjliggjort kolloplatser till över 1000 barn på Barnens Ö. Under sommaren 2022 bidrog Gålöstiftelsens bidrag till att vi kunde säkerställa kolloplatser barn som annars inte haft möjlighet att åka på kollo. Utan bidraget hade detta inte varit möjligt för familjerna. Cirka hälften av barnen kommer från familjer från Ukraina som tillfälligtvis bor i Stockholmsområdet. 

Bidrag från Gålösiftelsen möjliggör även att vi kan genomföra Ungdomscrew enligt den modell som vi under flera år arbetat fram samt att vi kunnat erbjuda fler ungdomar en plats. Ungdomscrew startades på uppdrag av Stockholm stad 2017. Det är ett sommarjobb för ungdomar 17-19 år på Barnens Ö. Målet är att erbjuda bred arbetserfarenhet med hög grad handledning samt stöd att komma vidare in på arbetsmarknaden. Särskilt fokus är på ungdomar med svagare socioekonomiska, psykosociala eller språkliga förutsättningar.