Busstider

Bussarna till alla gårdar på Barnens Ö går från Cityterminalen i Stockholm. Bussresan tar ungefär en timme och 45 minuter. Vi ber er begränsa medföljande person som lämnar barnet till en person för att undvika större folksamlingar på Cityterminalen. 

Avgång till Barnens Ö

Avgången till Barnens Ö sker från Cityterminalen i Stockholm. Var på plats i god tid innan bussen ska gå, minst en halvtimme innan avgång, för att pricka av er och hälsa på kollopersonalen. 

Upphämtning efter kollo

Upphämtning efter kollovistelsen sker också på Cityterminalen i Stockholm.

Tider och reslängd

Tiderna nedan är uppskattade utifrån normal trafik. Bussresan till Barnens Ö tar vanligtvis 1 timme och 45 minuter, men kan ta längre tid beroende på trafikförhållanden. 

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 20/6: kl. 12:15

Period 2:

 • Avgång 23/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 30/6: kl. 12:15

Period 3: 

 • Avgång 3/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 10/7: kl. 12:15

Period 4: 

 • Avgång 13/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 20/7: kl. 12:15

Period 5: 

 • Avgång 23/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 30/7: kl. 12:15

Period 6: 

 • Avgång 2/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 9/8: kl. 12:15

Period 7: 

 • Avgång 11/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 13:15

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 11:30. 
 • Upphämtning 24/6: kl. 11:45

Period 2:

 • Avgång 27/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 8/7: kl. 11:45

Period 3: 

 • Avgång 10/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 21/7: kl. 11:45

Period 4: 

 • Avgång 24/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 4/8: kl. 11:45

Period 5: 

 • Avgång 7/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 11:15

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 20/6: kl. 12:15

Period 2:

 • Avgång 23/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 30/6: kl. 12:15

Period 3: 

 • Avgång 3/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 10/7: kl. 12:15

Period 4: 

 • Avgång 13/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 20/7: kl. 12:15

Period 5: 

 • Avgång 23/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 30/7: kl. 12:15

Period 6: 

 • Avgång 2/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 9/8: kl. 12:15

Period 7: 

 • Avgång 11/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 13:15

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 20/6: kl. 12:15

Period 2:

 • Avgång 23/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 30/6: kl. 12:15

Period 3: 

 • Avgång 3/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 10/7: kl. 12:15

Period 4: 

 • Avgång 13/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 20/7: kl. 12:15

Period 5: 

 • Avgång 23/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 30/7: kl. 12:15

Period 6: 

 • Avgång 2/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 9/8: kl. 12:15

Period 7: 

 • Avgång 11/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 13:15

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 13:30. 
 • Upphämtning 26/6: kl. 12:45

Period 2:

 • Avgång 30/6: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 13/7: kl. 12:45

Period 3: 

 • Avgång 17/7: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 30/7: kl. 12:45

Period 4: 

 • Avgång 3/8: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 16/8: kl. 12:45

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 24/6: kl. 14:15

Period 2:

 • Avgång 27/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 8/7: kl. 11:45

Period 3: 

 • Avgång 10/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 21/7: kl. 11:45

Period 4: 

 • Avgång 24/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 4/8: kl. 11:45

Period 5: 

 • Avgång 7/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 11:15

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 13:30. 
 • Upphämtning 24/6: kl. 13:45

Period 2:

 • Avgång 27/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 8/7: kl. 11:45

Period 3: 

 • Avgång 10/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 21/7: kl. 11:45

Period 4: 

 • Avgång 24/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 4/8: kl. 11:45

Period 5: 

 • Avgång 7/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 11:45

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 12:30. 
 • Upphämtning 26/6: kl. 11:45

Period 2:

 • Avgång 30/6: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 13/7: kl. 11:45

Period 3: 

 • Avgång 17/7: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 30/7: kl. 11:45

Period 4: 

 • Avgång 3/8: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 16/8: kl. 11:45

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 12:30. 
 • Upphämtning 26/6: kl. 12:45

Period 2:

 • Avgång 30/6: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 13/7: kl. 12:45

Period 3: 

 • Avgång 17/7: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 30/7: kl. 12.45

Period 4: 

 • Avgång 3/8: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 16/8: kl. 12:45

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 21/6: kl. 11:45

Period 2:

 • Avgång 24/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 3/7: kl. 13:45

Period 3: 

 • Avgång 5/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 14/7: kl. 11:45

Period 4: 

 • Avgång 17/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 26/7: kl. 11:45

Period 5: 

 • Avgång 29/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 7/8: kl. 11:45

Period 6: 

 • Avgång 9/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 11:15

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 11:30. 
 • Upphämtning 26/6: kl. 12:45

Period 2:

 • Avgång 30/6: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 13/7: kl. 12:45

Period 3: 

 • Avgång 17/7: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 30/7: kl. 12:45

Period 4: 

 • Avgång 3/8: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 16/8: kl. 12:45

 

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 11:30. 
 • Upphämtning 24/6: kl. 12:15

Period 2:

 • Avgång 27/6: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 8/7: kl. 12.15

Period 3: 

 • Avgång 10/7: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 21/7: kl. 12:15

Period 4: 

 • Avgång 24/7: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 4/8: kl. 12:15

Period 5: 

 • Avgång 7/8: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 12:45

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 12:30. 
 • Upphämtning 26/6: kl. 12:45

Period 2:

 • Avgång 30/6: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 13/7: kl. 12:45

Period 3: 

 • Avgång 17/7: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 30/7: kl. 12:45

Period 4: 

 • Avgång 3/8: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 16/8: kl. 12:45

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 24/6: kl. 14:15

Period 2:

 • Avgång 27/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 8/7: kl. 12:15

Period 3: 

 • Avgång 10/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 21/7: kl. 12:15

Period 4: 

 • Avgång 24/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 4/8: kl.12:15

Period 5: 

 • Avgång 7/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 13:45

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 11:30. 
 • Upphämtning 24/6: kl. 13:45

Period 2:

 • Avgång 27/6: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 8/7: kl. 12:45

Period 3: 

 • Avgång 10/7: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 21/7: kl. 12:45

Period 4: 

 • Avgång 24/7: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 4/8: kl. 12:45

Period 5: 

 • Avgång 7/8: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 13:45

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 24/6: kl. 13:45

Period 2:

 • Avgång 27/6: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 8/7: kl. 12:45

Period 3: 

 • Avgång 10/7: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 21/7: kl. 12:45

Period 4: 

 • Avgång 24/7: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 4/8: kl. 12:45

Period 5: 

 • Avgång 7/8: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 13:45

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 21/6: kl. 12.15

Period 2:

 • Avgång 24/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 3/7: kl. 14:15

Period 3: 

 • Avgång 5/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 14/7: kl.12.15

Period 4: 

 • Avgång 17/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 26/7: kl. 12.15

Period 5: 

 • Avgång 29/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 7/8: kl. 12.15

Period 6: 

 • Avgång 9/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 12:45

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 12:30. 
 • Upphämtning 21/6: kl. 12:15

Period 2:

 • Avgång 24/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 3/7: kl. 14:15

Period 3: 

 • Avgång 5/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 14/7: kl. 12.15

Period 4: 

 • Avgång 17/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 26/7: kl. 12.15

Period 5: 

 • Avgång 29/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 7/8: kl. 12.15

Period 6: 

 • Avgång 9/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 12.15

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 20/6: kl. 11:45

Period 2:

 • Avgång 23/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 30/6: kl. 11:45

Period 3: 

 • Avgång 3/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 10/7: kl. 11:45

Period 4: 

 • Avgång 13/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 20/7: kl. 11:45

Period 5: 

 • Avgång 23/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 30/7: kl. 11:45

Period 6: 

 • Avgång 2/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 9/8: kl. 11:45

Period 7: 

 • Avgång 11/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 11:45

 

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 10:30. 
 • Upphämtning 21/6: kl. 12:15

Period 2:

 • Avgång 24/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 3/7: kl. 14:15

Period 3: 

 • Avgång 5/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 14/7: kl. 12:15

Period 4: 

 • Avgång 17/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 26/7: kl. 12:15

Period 5: 

 • Avgång 29/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 7/8: kl. 12:15

Period 6: 

 • Avgång 9/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 12:15

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 12:30. 
 • Upphämtning 21/6: kl. 11:45

Period 2:

 • Avgång 24/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 3/7: kl. 13:45

Period 3: 

 • Avgång 5/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 14/7: kl. 11:45

Period 4: 

 • Avgång 17/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 26/7: kl. 11:45

Period 5: 

 • Avgång 29/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 7/8: kl. 11:45

Period 6: 

 • Avgång 9/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 12:15

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 11:30. 
 • Upphämtning 24/6: kl. 12:15

Period 2:

 • Avgång 27/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 8/7: kl. 12:15

Period 3: 

 • Avgång 10/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 21/7: kl. 12:15

Period 4: 

 • Avgång 24/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 4/8: kl. 12:15

Period 5: 

 • Avgång 7/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 12:45

Period 1: 

 • Avgång 13/6: kl. 12:30. 
 • Upphämtning 20/6: kl. 11:45

Period 2:

 • Avgång 23/6: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 30/6: kl. 11:45

Period 3: 

 • Avgång 3/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 10/7: kl. 11:45

Period 4: 

 • Avgång 13/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 20/7: kl. 11:45

Period 5: 

 • Avgång 23/7: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 30/7: kl. 11:45

Period 6: 

 • Avgång 2/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 9/8: kl. 11:45

Period 7: 

 • Avgång 11/8: kl. 9:30. 
 • Upphämtning 18/8: kl. 11:45