Tillgängliga kolloplatser

I tabellerna nedan ser ni alla gårdar och perioder som ni kan söka. Vänd mobilvyn horisontellt (liggande) för att se hela tabellen. För information om exakta datum för period 1 till 7 på respektive gård: klicka på gårdsloggan alternativt på gårdsnamnet i tabellen.  
 • Fåtal platser kvar: ≈ 5
 • Cirka 10 platser kvar: ≈ 10
 • Fler än 10 platser kvar:  > 10
 • Inga platser kvar:
 • X betyder att gården inte har den perioden.

åk. 1-3

 

 
Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Period 5
Period 6
Period 7
Assöbacken åk 1-3
Bergängen åk 1-3
Björkbacken åk 1-3
Sörgården åk 1-3
 –

åk. 3–7

 
Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Period 5
Period 6
Backis åk 3-6
x
Granliden  åk 3-6
≈ 5 x
Granö Gård åk 3-6
≈ 5 ≈ 5 ≈ 5 x x
Lindängen åk 3-6
≈ 5 x x
Parkudden åk 3-6
≈ 5
Storgården åk 3-6
≈ 5  –  x
Strand åk 3-6
≈ 5 x
Strandhem åk 3-6
≈ 5 ≈ 5 x
Stugorna åk 3-6
Sörängen  åk 3-6
≈ 5
Tallåsen åk 3-6
≈ 5 ≈ 5 ≈ 10
Solvik åk 4-6
≈ 5 x
Solgården åk 4-7
x x
Åhléngården åk 4-7
x
             

åk. 5–8

 

 
Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Period 5
Period 6
Period 7
Granbo åk 6-9
x x x
Granvik åk 5-8
x x
Starrbäcken åk 7-9
x x x
Sundsro åk 5-8
≈ 5 x
Östergården åk 6-8
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==
 • logoContent.LogoImage.Properties.FirstOrDefault(x => x.Alias ==